Nedenstående er generelt gældende for brugere af platformen Confidoo. Udover de generelle vilkår er der nogle specifikke for virksomheder, der opretter sig på Confidoo.

Betingelser og vilkår

Ved anvendelse af Confidoo accepterer du at være underlagt vores brugervilkår. Accepteres disse vilkår ikke, bedes du undlade yderligere brug af websiden, da din oprettelse som bruger, forudsætter en udtrykkelig accept af førnævnte. Alle indlæg på Confidoo er udtryk for privatpersoners subjektive holdninger om deres købsoplevelser. Vi tjekker ikke om den eksakte virksomhed overholder dansk lovgivning.

Retningslinjer

Confidoo har som mission at gøre det til en mere tryg og sikker oplevelse at handle på internettet, i fysiske butikker eller med andre udbydere af forsikellige former for ydelser.

Det er på Confidoo ikke muligt at anmelde virksomheder uden en invitation hertil.

Til gengæld forpligter alle virksomheder, der anvender Confidoo til at validere deres troværdighed at de inviterer ALLE kunder, der handler hos den pågældende virksomhed. Overholdes dette IKKE vil virksomheden og anmeldelserne af den blive fjernet fra Confidoo.

Vi vil løbende gennemse indkommende anmeldelser - og forbeholder os retten til at fjerne anmeldelser, der ikke har et sobert sprogbrug. Vi opfordrer til god tone i anmeldelserne.

Der vil ikke blive tolereret:

Rettigheder

Uautoriseret kopiering, distribution eller anden uautoriseret anvendelse af websiden, eller dele heraf, er i strid med dansk lovgivning. Downloading og anden digital kopiering af websidens indhold er alene tilladt til personlig, ikke-kommerciel brug, medmindre andet er aftalt med Confidoo. Alt uploadet tekst og andet materiale som er tilgængelig på Confidoo er og vil altid, karakteriseres som Confidoo’s data og ejendom.

Confidoos varemærke må ikke bruges uden forudgående aftale herom.

Ansvarsfraskrivelse

Alle anmeldelser skrevet af virksomheder på Confidoo er udtryk for de pågældende forbrugeres købsoplevelser. Confidoo har intet ansvar ift. indholdet af disse anmeldelser.

Confidoo kan ikke holdes erstatningsansvarlig for tab, der på den ene eller anden måde er afstedkommet ved brug af platformen. Som eksempler på tab kan nævnes tab i omsætning, skader på omdømme som følge at dårlige anmeldelser osv.

Confidoo-platformen er hosted på et stort datacenter i “Skyen” og er afhængig af at datacenteret er oppe. I tilfæde af nedbrud på datacenteret vil Confidoo også være nede / utilgængeligt.
Confidoo garanterer ikke en 100% oppetid, men vi tilstræber naturligvis en så høj som muligt.

Opsigelse

Confidoo kan til enhver tid opsige din ret til at tilgå og benytte vores services af en hvilken som helst årsag og uden ansvar. Sker dette, eller du vælger at slette din profil, vil alle rettigheder du måttet have opnået herigennem øjeblikkeligt ophøre. 6 Andre vilkår Disse betingelser vil løbende blive revideret. Ved ændringer der har væsentlig betydning for brugen af platformen, vil der blive gjort synligt opmærksom herpå på hjemmesiden (http://www.confidoo.dk).


Betingelser for virksomheders anvendelse af Confidoo

Som virksomhed, der vælger at benytte Confidoo som platform til kundeanmeldelser, forpligter I jer til at udsende invitationer til ALLE de kunder*, der handler hos jer. I må ikke lave forskelsbehandling - og f.eks. kun sende til de "glade" kunder.

* Confidoo har indbygget en funktion til automatisk at udsende invitationer, der kan integreres med langt de fleste webshops. Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at kontakte os på mail eller tlf. 26 27 35 65.

Overholdes dette ikke forbeholder vi os retten til at fjerne virksomheden og virksomhedens anmeldelser fra Confidoo.

Denne side er opdateret 1. marts 2015.

Vilkår for anvendelse

Confidoo har det som mission at gøre det mere sikkert og trygt at handle på internettet.

Dette afspejler sig naturligvis også i vores vilkår og betingelser for anvendelse. Det skal være transperant, hvad du som bruger af vores tjeneste siger ja til.

Har du opklarende spørgsmål, skal du endelig bare tage fat i os på email.